Ga naar de inhoud

Les 3: Brughoogten en ondieptes berekenen

Reductievlakken

Een reductievlak is een denkbeeldig referentievlak ten opzichte waarvan de dieptes worden weergegeven. Voorbeelden van reductievlakken zijn:

  • NAP: Normaal Amsterdams Peil. Dat is een vlak dat in heel Nederland op gelijke hoogte ligt. Het gaat wel met de bolling van de aarde mee.
  • Kanaalpeil (KP): dat is een referentievlak dat per kanaal wordt vastgesteld, t.o.v. N.A.P. Voor het ene kanaal kan dat zijn: NAP+2dm en voor het andere kanaal kan het zijn: NAP – 5dm
  • IJsselmeer zomerpeil en IJsselmeer Winterpeil (ligt 20 cm lager dan in zomer)

Als de kaartdiepte 3 meter is, dan is dat dus ten opzichte van het reductievlak. Het zou goed kunnen zijn dat de waterstand waargenomen totaal anders is. Op verschillende waterkaarten en zeekaarten worden verschillende reductievlakken gebruikt. We kunnen in de titel van de kaart terugvinden welk reductievlak er wordt gebruikt.

titel kaart

Ook vinden we in de titel van de kaart hoe de hoogtes en dieptes worden weergegeven, bijvoorbeeld in meters, decimeters of voet. Ook staat er in de titel van de kaart aangegeven hoe de hoogtes (b.v. van bruggen) wordt weergegeven. Dat kan namelijk ten opzichte van een andere vlak zijn.

Opstuwing en afwaai

Let erop dat er afwaai ontstaat bij aflandige wind waardoor de waterstand lager wordt, het wordt dus ondiep en bruggen worden daardoor hoger. Door opstuwing bij aanlandige wind wordt het dieper en bruggen worden lager.

Meetpalen en peilschalen

Op veel plekken in Nederland staan meetpalen die ter plekke exact de diepte aangeven. Bijvoorbeeld op de Waddenzee bij ondiepe plekken. Via de marifoon kunnen we dan de waterstand opvragen. Ook staan er bij vaste bruggen vaak peilschalen die de brughoogte aangeven.

Hoogtes/dieptes berekenen = tekenen

We moeten leren om in de tochtplanning al te bepalen of we over de ondiepte heen kunnen varen of dat we onder de vaste brug door kunnen. Het zou zonde zijn als we aankomen en het blijkt volgens de peilschaal net niet mogelijk te zijn…

Voordat we gaan rekenen maken we eerst een tekening op een kladpapiertje met daarin alle niveaus.

Ik zal dit uitleggen aan de hand van een 2 voorbeelden.

Voorbeeld 1: Waterdiepte berekenen

diepte berekenen

Voorbeeld 2: Hoogte brug berekenen:

hoogte berekenen

Vragen en antwoorden