Ga naar de inhoud

Jachttaxatie

Elke taxatierapport wordt door mij als EMCI erkende jachttaxateur specifiek voor úw schip, úw situatie en úw doel op maat geschreven. In onder andere de volgende situaties kan een taxatierapport van een gecertificeerde jachtmakelaar & taxateur van pas komen:

 • Gaat u uw een zeil- of motorjacht verkopen en wilt u weten wat een goede verkoopprijs is?
 • Gaat u een jacht kopen en wilt u weten of de prijs niet te hoog is?
 • Vraagt u een (her-)financiering of scheepshypotheek aan?
 • Heeft het jacht meerdere eigenaren waarvan één zich wil uitkopen, bijvoorbeeld bij een erfenis of scheiding?
 • Moet het schip verkocht worden vanwege een faillissement?
Jachttaxatie rapport

Jachttaxateur

Als EMCI gecertificeerde Jachtmakelaar & Taxateur heb ik scheepstaxatierapporten geschreven voor zeiljachten tot en met 40 meter lengte. Ik ken de voor- en nadelen van veel schepen uit mijn eigen ervaringen, aangezien ik sinds 2000 zeiltrainingen geef en yacht deliveries verzorg. Uit eigen ervaring weet ik dus goed wat het inhoudt om een boot te bezitten. Als booteigenaar heb ik zelf een refit gedaan van een stalen klassiek zeiljacht. Naast mijn moedertaal Nederlands spreek ik Engels, Duits en Italiaans.

Elmar Teeuwen

EMCI Jachttaxateur

Scheepstaxatie
aan boord

Met eigen ogen inspecteer ik uw schip aan boord om een gecertificeerde scheepstaxatie uit te kunnen voeren. Ik rapporteer dan onder andere zaken zoals de technische specificaties, motoruren, CE plaatje, motornummer, registratienummer, etc. Als er bijvoorbeeld een refit heeft plaatsgevonden, of als de motor recent overhauled is, dan specificeer ik wat er exact heeft plaatsgevonden. Ook controleer ik de (veiligheids-) uitrusting en de algemene onderhoudsstaat van het schip. Een uitgebreide fotorapportage van het interieur, exterieur en de uitrusting aan boord, wordt toegevoegd aan de bijlage van het jachttaxatierapport. Als er een recent scheepsexpertise heeft plaatsgevonden, dan wordt dat rapport bestudeerd en als bijlage van het jachttaxatierapport opgenomen.

Scheepsdocumenten

Verder wordt er een grondig onderzoek gedaan naar alle scheepsdocumenten, zoals:

 • Bouwcertificaat
 • Meetbrief
 • Eigendomsbewijs
 • BTW certificaat
 • Registraties in scheepskadaster
 • Verplichting CvO (Certificaat van Onderzoek)


Er wordt ook uitgezocht aan welke wetten en regels het schip moet voldoen. Zo nodig wordt er een indicatie gemaakt van de kosten om het schip aan die eisen te laten voldoen.

Kosten en opbrengsten

Natuurlijk zijn de onderhoudskosten medebepalend voor de waarde en daarom wordt hiervan een gespecificeerd overzicht gemaakt. Aan de andere kant zijn sommige schepen populaire charterschepen met een “vaste klantenkring”, zodat de kosten gedekt worden door de charteropbrengsten. Goede charter records en een goede vaste crew, kunnen de vraagprijs dus omhoog stuwen.

Marktscan

Met een marktscan vergelijk ik concurrerende jachten of zusterschepen op de markt. Daarbij kijk ik naar de belangrijkste beslissingsfactoren, zoals merk, afmetingen, bouwjaar, uitrusting, etc. Deze manier van waardebepaling zal objectiever zijn als er meerdere identieke zusterschepen op de markt worden aangeboden.

Natuurlijk wordt ook de huidige prijs van nieuwbouw en de levertermijn meegenomen in de waardebepaling, omdat elke serieuze koper hetzelfde zal uitzoeken. Nieuwbouwprijzen kunnen schommelen door bijvoorbeeld de beperkte capaciteit van jachtwerven.

Als het gaat om unieke custom built jachten, of klassieke jachten, dan is het minder eenvoudig om een marktscan te maken. Bij unieke schepen spelen subjectieve factoren meer een rol, zoals:

 • Geschiedenis
 • Beroemde jachtwerf / jachtontwerper
 • Was het schip eigendom van een beroemdheid
 • Tijdloos design

Markt

De markt van gebruikte jachten gedraagt zich anders dan u zou verwachten en loopt niet synchroon met de algemene economische conjunctuur. Een beschrijving van de huidige markt en of het moment om te verkopen gunstig is of niet, is iets dat in elk taxatierapport beschreven dient te worden.

Verkoopstrategie

Naast de waarde en prijsstrategie geef ik ook graag mijn aanbevelingen om tot het beste netto resultaat te komen binnen de door u beoogde verkoopperiode. Deze aanbevelingen kunnen te maken hebben met promotie, locatie en in sommige gevallen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren om het schip makkelijker te verkopen.

Waardering

De meest essentiële vraag waarop het jachttaxatierapport antwoord moet geven is natuurlijk wat het schip waard is. Daarbij maak ik onderscheid tussen een redelijke initiële vraagprijs in de huidige markt en de verwachte netto opbrengst. Bovendien is de waarde afhankelijk van de beoogde periode waarbinnen u wilt verkopen, bijvoorbeeld: binnen 18, 12 of 6 maanden.

Tot slot is de manier waarop het schip verkocht wordt van invloed:
– Schakelt u bijvoorbeeld een gespecialiseerde jachtmakelaar in?
– Denk u dat u het zelf beter kan?
– Kiest u voor een scheepsveiling?

U ziet, er zijn vele factoren van invloed op de taxatiewaarde van uw jacht.