Ga naar de inhoud

Les 5: ETA en stroom koppelen

Logsnelheid en SOG

De logsnelheid wordt gemeten door de log en geeft dus de snelheid van de boot door het water aan. Deze snelheid hoort bij de behouden ware koers. Wind beïnvloedt de logsnelheid (wind mee of wind tegen). SOG = speed over ground = grondsnelheid = de snelheid over de grond. Deze snelheid hoort bij de grondkoers. Stroom beïnvloedt de grondsnelheid.

ETA

De geschatte aankomsttijd (ETA = estimated time of arrival) kun je berekenen door de volgende formule.

Reistijd + vertrektijd. De reistijd is afstand / grondsnelheid (SOG).

Vertrektijd noemen we ook wel ETD ofwel Estimated Time of Departure. Als de afstand bijvoorbeeld 10 Nm is en de snelheid 5 knopen en je vertrekt om 12.00 uur, dan is de ETA: 12.00 + 10/5 = 14.00. Let er overigens wel op dat als de reistijd b.v. 2,1 uur is, dan is dat niet 2 uur en 10 minuten, maar 2 uur en 6 minuten. Om makkelijk te onthouden wat er gedeeld moet worden door wat is er het volgende ezelsbruggetje. De DST driehoek. Dat staat dus niet voor daylight saving time, maar de D staat voor distance, de S voor snelheid over de grond en de T voor tijd.
D
S  | T

(D/S) x 60 is dus de reistijd T in minuten.  

Stroom koppelen

Stroom koppelen is examenstof voor TKN, maar niet voor KVB2.

We kunnen ook in 1 constructie de gemiddelde stroom gedurende een aantal uren bepalen. Zet daarvoor de verschillende stroomvectoren na elkaar uit. Meet de gemiddelde stroomrichting door de richting te meten van het startpunt naar het eindpunt. De gemiddelde stroomsnelheid is de lengte van die resultante gedeeld door het aantal uren.

Vragen & Antwoorden