Ga naar de inhoud

Les 12: Wetgeving op zee en kustwateren

Voor wat betreft CWO-Kustnavigatie kunt u in de eindtermen lezen (vanaf pagina 5) welke wetten en artikelen u moet bestuderen. In dit document staan links naar alle reglementen die te vinden zijn op https://wetten.overheid.nl/

Voor het examen Vaarbewijs 2 kunt u in het examendocument vinden welke wetten en artikelen u moet bestuderen.

Vragen & antwoorden