Laten we deze les beginnen met de volgende definities:

Zeegang
: ontstaat door de actuele wind.
Deining: door de wind die eerder waaide.
Golven = zeegang + deining.
Hieronder een tabel met de vertaling in Engels, Frans en Duits.

NLZeegangDeining
ENSeaSwell
DUWindseeDunung
FRMerHoule

Douglas sea scale

 Hoogte (m)Omschrijving
0vlakke zeeCalm (Glassy)
10–0.10Calm (rippled)
20.10–0.50Smooth
30.50–1.25Slight
41.25–2.50Moderate
52.50–4.00Rough
64.00–6.00Very rough
76.00–9.00High
89.00–14.00Very high
914.00+Phenomenal

Voorspellingen golfhoogten

Op bijvoorbeeld windy.com kunt u de voorspellingen voor de golven bekijken.

Kenmerken golven

Golven hebben de volgende kenmerken:
•    Golflengte
•    Periode
•    Golfsnelheid
•    Steilheid
•    Golfhoogte

Significante golfhoogte is gemiddelde van het hoogste 1/3e deel.
Maximale golfhoogte = H max = 1,8 x H signi.

Brekers,  grondzee, branding

Hoge lange golven zijn niet per se gevaarlijk. Brekers zijn daarentegen gevaarlijker omdat die het schip kunnen kenteren. Het ontstaan van brekers is te verklaren a.d.h.v. de volgende formule: Golflengte = snelheid x periode. Een ondiepte bv. strand, zandbank remt golf en de golfsnelheid neemt dus af. De golfperiode zal gelijk blijven, dus golflengte wordt korter. De massa blijft gelijk dus de golf wordt hoger en steiler, er ontstaan brekers. Dit gebeurt bij als het water ondiep wordt (grondzee) en voor het strand (branding). Als er grondzeeën staan voor de haven bevatten de golven ook veel zand. De golven zijn dan ook zandkleurig.

Stroom tegen wind

Stroming door het getij of in een rivier heeft grote gevolgen voor de golven. Stroom tegen wind verkort golflengte en verhoogt golfhoogte. Komt de stroom en de wind uit gelijke richting dan hebben we langere golflengte en lagere golfhoogte.

Kruiszeeën

Als een depressie snel overtrekt krijgen we snel achter elkaar met verschillende windrichtingen te maken en dus ook met verschillende golfpatronen. Die golfpatronen gaan dan door elkaar heen lopen en er ontstaan kruiszeeën. Het varen is heel moeilijk en onaangenaam. Een kruiszee kan ook ontstaan doordat golven terugkaatsen tegen een steile diepe kust. Als u wel eens op het Amsterdam Rijnkanaal heeft gevaren dan weet u ook wat een kruiszee is. Daar kaatsen de golven van de binnenvaartschepen namelijk ook tegen de kade en terug en daardoor komen de golven ook van alle kanten.

Golfhoogte berekenen

De golfhoogte wordt bepaald door de volgende factoren:
•    Duur bepaalde wind
•    Windsnelheid
•    Diepte water
•    Windbaan/strijklengte/fetch

De hoogte hangt af van windsnelheid, de duur waarin de wind waait, de windbaan (fetch). Uit de onderstaande grafiek kunt u de golfhoogte halen. Op de y-as staat de windsnelheid in knopen en op de x-as de windbaan (Fetch). De kromme lijnen tonen de golfhoogte in voet.

golfhoogte

Bron: NOAA

In meer uitgebreide grafieken worden ook de golfperiode en de duur meegenomen.

golfhoogte berekenen

In de bovenstaande grafiek staan:

  • Op de linkeras de golfhoogte in meters.
  • Op de rechteras de windsnelheid in meter per seconde.
  • Op de horizontale as de duur van de wind in uren.
  • Op de dwarslijnen staat de windbaan in kilometer.

Vragen

Vraag 1: Waar ontstaan vaak kruiszeeën?
a: voor het warmtefront
b: in het warmtefront
c: achter het koudefront

Vraag 2: Wanneer worden golven langer?
a: bij plotselinge ondiepte
b: bij stroom en wind uit dezelfde richting
c: bij stroom tegen wind

Vraag 3: Wat neemt er af als een golf richting het strand gaat?
a: de hoogte
b: de snelheid
c: de periode

Vraag 4: Wanneer zijn er op de Waddenzee hogere golven?
a: bij zuiden wind
b: bij laag water
c: bij hoog water

Vraag 5: Wat wordt in Engeland bedoeld met swell?
a: golven die nog doorlopen
b: brekers
c: branding

Vraag 6: Wat is de golfhoogte bij een westenwind kracht 7bft in IJmuiden?
a: 11 voet
b: 11 meter
c: 6 voet

Vraag 7: Wat is de golfhoogte als de wind 3 uur waait met een snelheid van 10 meter per seconde en een windbaan van 4 kilometer?
a: 0,5 meter
b: 1 meter
c: 5 voet

Vraag 8: Wat voor een golven zijn er te verwachten nadat er net een koude front is overgetrokken?
a: deining uit het noorden
b: zeegang uit het zuidoosten
c: deining uit het zuidwesten met zeegang uit het noordwesten

Vraag 9: Wat is de maximale golfhoogte bij 20 knopen wind op de oceaan?
a: 1,8 meter
b: 2,6 meter
c: 0,6 meter

Vraag 10: Wat is de maximale golfhoogte bij 5 meter per seconde en een windbaan van 15 kilometer?Antwoord:
a: 4 voet
b: 0,4 meter
c: 4 meter

antwoorden

1c, 2b, 3b, 4c, 5a, 6a, 7a, 8c, 9b, 10b.