Getijberekeningen voor gevorderden

De meest voorkomende getijberekeningen zoals de exacte interpolatiemethode is al besproken in Les 9 Getij berekeningen van de online cursus TKN. In deze online cursus gaan we nog een paar stapjes verder, omdat in TKN een aantal zaken niet aan de orde zijn gekomen waar u in de praktijk van het zeezeilen telkens mee te maken zal krijgen, zoals Secondary Ports, tijdverschillen tussen landen, e.d.

Berekenen tijdstip van hoog of laag water in een secondary port

 1. Zoek de tijd van HW of LW van de Standard port op (u kunt aan het pijltje zien of je moet doorbladeren of terugbladeren naar standard port). Dit betekent doorbladeren naar Standaard Port – > en dit betekent terugbladeren naar de Standard Port <-
 2. Bepaal het tijdsverschil m.b.v. de tabel met times/differences.
 3. Tel het tijdsverschil bij de tijd in de Standard Port op.
  Bijvoorbeeld: In de Reeds NA vindt u bij de Secondary Port Scheveningen (Primary Port is Vlissingen) deze tabel:
  Times
  High  Water  Low  Water
  0300  0900  0400  1000
  1500  2100  1600  2200
  Differences SCHEVENINGEN
  +0105 +0100 +0220 +0245
 • Als het tijdstip van hoog water in de Standaard Port Vlissingen plaatsvindt om 03:00 uur of om 15.00 uur, dan is het 01:05 uur later hoog water in Scheveningen. Dus om 04:05 en 16:05.
 • Als het tijdstip van hoog water in de standaard port Vlissingen plaatsvindt om 09:00 uur of om 21.00 uur, dan is het 01:00 uur later hoog water in Scheveningen. 10:00 dus, of 22:00.
 • Als het tijdstip van hoog water in de Standaard Port Vlissingen plaatsvindt om 06:00 uur of om 18:00 uur, dan is het 01:02:30 later hoog water in Scheveningen. 06:00 ligt namelijk tussen 03.00 en 09.00 in en er moet dus geïnterpoleerd worden tussen 01.05 en 01.00.

Dit interpoleren is soms lastig en is het beste te doen door een grafiek te tekenen met op de x-as de tijdlijn en op de y-as de correctietijd. Let op dat de correctietijd ook negatief kan zijn en in dat geval zet je de correctietijden op de negatieve Y-as. Houd in het achterhoofd dat dit eigenlijk veel lijkt op lineair interpoleren zoals 1/7 regel gebruikt wordt om rijzing tussen spring en doodtij te berekenen. In dit geval hebben we het dus eigenlijk over een soort 1/6 regel, want er zitten altijd 6 uren tussen de waarden die we gebruiken.

standard port

Berekenen rijzing bij hoog of laag water in een secondary port

 1. Zoek de rijzing op in de Standard Port.
 2. Bepaal het verschil in de Secondary Port met de onderstaande tabel die bij de Secondary Port in de Reeds Almanak te vinden is.

    Heights (meters)  MHWS  MHWN  MHLN  MLWS
    4.7      3.8      0.8     0.2
  – 2.6     -2.1    -0.6     0.0
   
 3. Rijzing in de Secondary Port = Rijzing in de Standard Port + Verschil:
  a. Als de rijzing in de Standard Port bij hoog water 4,7 meter is, dan is de rijzing in de Secondary Port 2,6 meter lager, dus 2,1.
  b. Als de rijzing in de Standard Port bij hoog water 3,8  meter is, dan is de rijzing in de Secondary Port 2,1 meter lager, dus 1,7.
  c. Als de rijzing tussen de 4,7 en 3,8 ligt moet u interpoleren (of als het erbuiten ligt, bijvoorbeeld 4,9, extrapoleren). Teken hiervoor weer een grafiek vergelijkbaar met het voorgaande voorbeeld, met op de x-as de tijd en op de y-as het verschil in rijzing.

Case 2: Secondary Port

Om 10.50 loopt een schip aan de grond terwijl deze in een secondary port ligt. De vraag is: Wanneer komt het schip weer los? De datum valt exact tussen springtij en doodtij in. In de getijtabel van de bijbehorende Standard port staat het volgende:

Time m

08.30 4,1

15.01 1,0

21.16 4,4

Bij de secondary port staat het volgende:

 Times   Heights(meters) 
HighWaterLowWaterMHWSMHWNMLWNMLWS
01000700010007004,83,91,40,5
1300190013001900    
Differ.       
-0105-0005-0035-0035+0,4+0,2+0,2+0,2

Dit lossen we dus op door deze twee vragen te beantwoorden:

 1. Wat was de rijzing op het moment dat het schip de grond raakte?
 2. Wanneer is die rijzing er weer, zodat het schip weer los komt van de grond?

Deze twee vragen lossen we natuurlijk op door twee keer de grafische exacte interpolatiemethode toe te passen, zoals al in de vorige cursus Kustnavigatie is uitgelegd. Maar om de getijdengrafiek in te kunnen tekenen, moeten we wel eerst de rijzing en het tijdstip van HW en LW in de secondary port berekenen, door de correcties toe te passen op de standard port gegevens. Dat doen we op een van de volgende manieren:

Aanpak 1: Schatten / tekenen

Om een goede schatting te maken, kunt u het beste een tekening maken op een ruitjes papiertje, zoals hieronder.

differences drawing

Aanpak 2: Gebruik het Secondary Port Tidal Prediction formulier

sec port tidal prediction form
secporttidalpredicform

Aanpak 3: Wiskundig berekenen, met een formule.

Dit zijn de wiskundige berekeningen van de verschillen om te bepalen wat de rijzing was op het moment dat het schip de grond raakte.

HW Time

 • 0005 – (1,5 uur / 6 uur) x 60 min = – 0020

  LW Time
 • 0035 + (2 uur / 6 uur) x 30 min = – 0025

  HW Heights

  +0,2 + 2/9 x 0,2 = + 0,24

  LW Heights

  1 + 0,2 = + 1,2

Dit zijn de wiskundige berekeningen van de verschillen om te bepalen wanneer die rijzing er weer is, zodat het schip weer los komt van de grond:

HW Times

-0105 – 2,25/6 x 60 = – 27,5

HW Heights

0,2 + 5/9 x 0,2 = 0,3

Computation of rates

Deze methode gaat ervan uit dat de stroomsnelheid varieert met het verval in Dover. Dat is op zich ook logisch, want als het verval in Dover groot is dan zal het ook hard stromen. Bovendien als het verval in Dover groot is dan zal het verval in de rest van Europa ook groot zijn. De computation of rates is een nauwkeurigere manier dan interpoleren als je alleen de stroomsnelheid bij springtij en doodtij weet. Die stroomsnelheid haal je natuurlijk uit de wiebertjes tabel in de kaart of uit de stroomkaart zoals in de HP33. Let op: 1020 betekent 2,0 knopen bij springtij en 1,0 knopen stroom bij doodtij.
1. Trek een verticale lijn van de stroomsnelheid bij springtij naar de rode horizontale Springtij lijn.
2. Trek een verticale lijn van de stroomsnelheid bij doodtij tot de blauwe horizontale doodtij lijn.
3. Trek een diagonale lijn tussen de snijpunten van de verticale lijnen met de horizontale lijnen van spring en doodtij.
4. Bereken het gemiddelde verval voor Dover voor de betreffende dag.
5. Trek een horizontale lijn vanaf het gemiddelde verval in Dover op de verticale as tot de diagonale lijn
6. Trek een verticale lijn om de stroomsnelheid af te lezen aan een van de horizontale assen.

computaion of rates

Let erop dat de horizontale lijn van de betreffende dag, vrijwel altijd onder de rode springtij lijn en boven de blauwe doodtij-lijn ligt, tenzij het een situatie is van extreem springtij of doodtij.

Berekenen zons- en maans- opkomst en ondergang

Natuurlijk is het belangrijk te weten hoe laat de zon en de maan ondergaat en opkomt, zodat we daar rekening mee kunnen houden bij de tochtplanning. Daarvoor zijn tabellen beschikbaar die dit voor een bepaalde positie per dag weergeven.

Beseft u zich wel dat het tijdstip van het fenomeen per positie verschilt. Dus die tabellen zijn niet voor elke positie op de minuut nauwkeurig. Normaal maakt een paar minuten weinig verschil, maar als we met de sextant willen navigeren, dan moeten we op de minuut nauwkeurig weten hoe laat we de sterren kunnen schieten. Dat kan namelijk alleen als de zon net achter de horizon is verdwenen, zodat we zowel de kim (de horizon) als de sterren kunnen zien. Als we telkens even zouden kijken of de zon al onder is dan zouden we verblind raken en niet meer nauwkeurig een ster kunnen schieten met de sextant. Daarvoor staan in verschillende nautische boekwerken tabellen met de tijden voor de verschillende fenomenen voor een bepaalde standaard positie. Ook staan er tabellen bij met de correctiefactoren voor een andere lengte en breedte dan die standaard positie.

Waar het in grote lijnen op neerkomt is het volgende: Bevindt u zich bijvoorbeeld ten westen van de standaardpositie, dan zal de zon later later opkomen en ook later ondergaan. Bevindt u zich ten noorden van de standaardpositie, dan zal de zon in de zomer vroeger opkomen en later ondergaan. In de winter zou de zon daar later opkomen en vroeger ondergaan. (Dit geldt voor het noordelijk halfrond).

U kunt 4 minuten optellen voor elke graad ten westen van de standaard positie of 4 minuten eraf halen voor een positie ten oosten van de standaard. De aarde is tenslotte 360 graden rond en draait in 24 uur rond haar as. 360 graden x 4 minuten is 1440 minuten. 1440/60 = 24 uur.

4 minuten per lengtegraad komt neer op 1 minuut (tijd) per 15 minuten (lengte).

Vragen en antwoorden

Voor de onderstaande vragen heeft u extra cursusmateriaal nodig. Ik stuur u dit op verzoek op per email.

 • Getijkromme Vlissingen
 • Informatie van Oosterschelde
 • Tidal Prediction form
 • Stroomkaartjes Nederlandse kust
 • Computation of rates

Vraag 1: Wat is de rijzing op 9 december 2007 om 11.00 uur in Vlissingen? In de Reeds staat in de getijdentabel bij 9 december 2007:

07.56 0.7m
13.49 4.5m
Bovendien is het 2 dagen voor springtij.
a: 2,1 meter
b: 1,8 meter
c: 1,6 meter

Vraag 2: Om over een ondiepte bij Vlissingen te kunnen varen, heeft u minimaal 2,5 meter rijzing nodig. Hoe laat kunt u op 9 december over die ondiepte?
a: Vanaf 10.26 tot 17.30
b: Vanaf 11.26 tot 16.10
c: Vanaf 11.26 tot 17.10

Vraag 3: Wat is de rijzing ten westen van de Roompotsluis op 14 juni 2007 om 18.00 uur lokale tijd? De getij gegevens van de standardport Vlissingen zijn:
13.08 4.6m
19.35 0.3m
Ook zien we dat het 2 dagen voor springtij is.
a: 1,3 meter.
b: 1,7 meter
c: 2,1 meter

Vraag 4: Stel dat we besluiten de tocht af te breken, bijvoorbeeld omdat een van de bemanningsleden helaas weer zeeziek is geworden. De schipper overweegt de Oosterschelde op te varen en naar Roompot Marina te gaan. In welk tijdsraam kunnen we op 1 juni 2007 onder de vaste brug door van de Roompot sluis? (Ervan uitgaande dat er geen opstuwing is door de aanlandige wind.) De mast was 17.30 en u wilt 50cm veiligheidsmarge aanhouden. Stel voor de oefening dat de vaste brug 19 meter hoog zou zijn boven het reductievlak. In welk tijdvlak zou u dan onder de brug door kunnen varen? In de tabel van de standard port Vlissingen staat:
08.19 0.4m
14.19 4.5m
Bovendien zien we dat het 1 dag voor springtij is.
a:Tot 10.47 of na 18.17
b: Tot 11.47 of na 19.17
c: Tot 12.47 of na 16.17

Vraag 5: Hoe stroomt het voor de kust van Vlissingen volgens de stroomkaartjes in de Reeds als het HW Hoek van Holland is en springtij?
a: noordoost; 1,5 kn.
b: noordoost; 0,8 kn.
c: zuidwest; 1,5 kn.

Vraag 6: Bereken met behulp van het schema van de Computation of rates hoe hard het stroomt als er in de kaart als stroom is gegeven: 4,0 knopen bij ST en 2,2 bij doodtij.
HW Dover 6.1
LW Dover 1.4
HW Dover 6.3
LW Dover 1.3
a: 3,6 knopen
b: 3.3 knopen
c: 2,1 knopen

Vraag 7: Hoe zou het net ten noorden van Texel stromen bij Hoog Water Dover als het doodtij is?
a: 0,6 Kts, richting het noord oosten
b: 1,2 Kts, richting het zuid westen
c: 0,6 Kts, richting het zuid westen

Vraag 8: Komt in de winter de zon in Bretagne vroeger of later op dan bij ons in Zeeland?
a: gelijkertijd
b: later
c: eerder

Vraag 9: Zal het op 1 juni in Bretagne vroeger of later donker worden dan bij ons in Zeeland?
a: later
b: vroeger
c: gelijk

Vraag 10: Als de zon bij ons op 4º oosterlengte om 06.15 UTC zou opkomen. Hoe laat komt de zon dan op, op 0º 15′ westerlengte?
a: 05.55
b: 06.00
c: 06.32

Antwoorden

1a, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7c, 8c, 9b, 10c.